UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.200.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wysokość kwot dotacji udzielonych szkołom policealnym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-06-27

Data odpowiedzi: 2018-07-04

Treść wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. proszę o udzielenie informacji dotyczącej wysokości kwot dotacji  (nie miesięcznych stawek dotacji) udzielonych z budżetu miasta Olsztyna dla niepublicznych szkół policealnych, szkół policealnych medycznych, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz gimnazjów dla dorosłych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Urząd Miasta Olsztyna.
Proszę o udzielenie informacji o wysokości kwot dotacji przyznanej poszczególnym, konkretnym niepublicznym placówkom oświatowym za miesiące styczeń-maj 2018 roku.

Treść odpowiedzi:
PDF, 272,03 KB metryczka
PDF, 933,31 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.200.2018 Wniosek - wysokość kwot dotacji udzielonych szkołom policealnym
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-28 12:03:55
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-06-27
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-07-23 11:49:00