UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.196.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zamówienie publiczne na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-06-22

Data odpowiedzi: 2018-06-26

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o przekazanie następujących dokumentów i informacji, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego prowadzone przez Gminę Olsztyn, nr postępowania ZP.271.1.73.2017d (dalej jako Postępowanie):
a) informacji o wyniku kontroli uprzedniej Postępowania przeprowadzonej przez Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
b) korespondencji Zamawiającego z Prezes Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej Postępowania.

Informację proszę przekazać drogą e-mail.

Treść odpowiedzi:
PDF, 5,35 MB metryczka
PDF, 251,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.196.2018 Wniosek - zamówienie publiczne na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-26 12:54:00
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-06-22
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-06-26 12:57:04