UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie ograniczenia hałasu i innych form zakłócania spokoju w porze nocnej przez lokal położony w Olsztynie przy ul. Kołłątaja 15.

Data wpływu:
19-06-2018

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Podmiot nie wyraził zgody na podanie nazwy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Wydział Środowiska

Treść petycji:
PDF, 39,15 KB metryczka
PDF, 859,18 KB metryczka
PDF, 514,15 KB metryczka
PDF, 413,40 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 46,30 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja w sprawie ograniczenia hałasu i innych form zakłócania spokoju w porze nocnej przez lokal położony w Olsztynie przy ul. Kołłątaja 15.
Wprowadził do BIP: Joanna Choromańska
Data udostępnienia: 2018-06-26 11:54:27
Wytworzył: Małgorzata Jasicka
Data wytworzenia: 2018-06-26
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-20 11:57:28