UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.197.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - finansowanie działalności klubów sportowych w 2017 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2018-06-22

Data odpowiedzi: 2018-07-03

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) proszę o udostępnienie informacji publicznej na temat finansowania w roku 2017 działalności klubów sportowych w mieście. (Informacje, o których udostępnienie prosimy dotyczą:
1. Kwoty dotacji przekazanych dla klubów sportowych przyznanych przez miasto w roku 2017
2. Przekazanie nazwy podmiotu (klubu sportowego), który był największym beneficjentem dotacji wraz z wysokością przyznanej kwoty w roku 2017
3. Określenie celów dotacji dla podmiotu wymienionego w pkt.2 (na jakie działania, cele została przyznana)
4. Kwoty, jaką miasto przeznaczyło w roku 2017 na sport młodzieżowy wraz z określeniem kwoty jaka została przeznaczona na
a) piłkę nożną dziewcząt
b) piłkę nożną chłopców.

Informację proszę przekazać drogą e-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 30 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.197.2018 Wniosek - finansowanie działalności klubów sportowych w 2017 roku
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-25 15:41:53
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2018-06-22
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Daniel Rudszewski
Data modyfikacji: 2018-07-04 11:05:27