UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.195.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji nr 246/2016

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-06-21

Data odpowiedzi: 2018-06-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- skan decyzji nr 246/2016 w przedmiocie budynku przy ul. Partyzantów 1 w Olsztynie.
Informacje proszę przesłać drogą fax lub e-mail.

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,05 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.195.2018 Wniosek - kopia decyzji nr 246/2016
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-22 14:11:46
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-06-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-07-03 09:19:50