UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.190.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia decyzji II-108/2018

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-06-18

Data odpowiedzi: 2018-06-21

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kopia decyzji II-108/2018 oraz kopie wypisu i wyrysu Planu RMB.6727.1.24.2017 z załącznikiem

Treść odpowiedzi:
W dniu 21.06.2018 r.Wnioskodawca otrzymał materiały o które prosił.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.190.2018 Wniosek - kopia decyzji II-108/2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-06-22 10:14:08
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-06-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-06-25 14:40:10