UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.186.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferta firmy SWECO Consulting Sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-06-14

Data odpowiedzi: 2018-06-25

Treść wniosku:
Proszę o przesłanie skanu pełnej oferty firmy SWECO Consulting Sp. z o.o. oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie Zamawiającego w ramach drugiego etapu (wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1, 2f, 3, 3a, i 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy pzp), dotyczących w/w postępowania przetargowego.

Treść odpowiedzi:
PDF, 812,96 KB metryczka
PDF, 10,04 MB metryczka
PDF, 2,24 MB metryczka
PDF, 1,77 MB metryczka
PDF, 946,74 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.186.2018 Wniosek - oferta firmy SWECO Consulting Sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-21 14:03:15
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-06-14
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2018-06-25 09:02:31