UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.184.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-06-15

Data odpowiedzi: 2018-06-27

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 112 poz. 1198 ze zmianami)  proszę o udostępnienie informacji o liczbie wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę, czasie trwania postępowań administracyjnych w tym, przedmiocie oraz stopniu pokrycia miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zwracam się o przekazanie następujących informacji:
1. O liczbie wydanych w Olsztynie decyzji o warunkach zabudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w 2017 roku oraz o czasie trwania postępowań w tych sprawach zakończonych w 2017 roku od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji do dnia wydania decyzji w grupach:
do 60 dni
od 61 do 180 dni
od 181 do 365 dni
powyżej 365 dni
2. O liczbie wydanych w Olsztynie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w 2017 r. oraz o czasie trwania postępowań w tych sprawach zakończonych w 2017 r. od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji do dnia wydania decyzji w grupach:
do 65 dni
od 66 do 180 dni
powyżej 180 dni.
3. Stopniu pokrycia miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyrażonym w odsetku powierzchni miasta na koniec 2017 r.


Treść odpowiedzi:
ODT, 52,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.184.2018 Wniosek - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-21 10:03:12
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-06-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-06-28 12:14:33