UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.183.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - czynsz za naljem lokalu restauracji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2018-06-14

Data odpowiedzi: 2018-06-28

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy restauracja Hangloose przy ul Kapitańska 21 od początku swojej działalności, płaciła czynsz za najem lokalu w terminie jeśli nie to w jakich miesiącach występowało zadłużenie ?
2. Czy restauracja Lago ul. Olimpijska posiada zadłużenie wobec Miasta tytułem niepłaconego czynszu? Proszę o przedstawienie harmonogramu wpłat od początku do końca umowy dzierżawy, na jaką kwotę jest obecnie zadłużenie wobec Miasta ?
W jaki sposób Miasto planuje odzyskać pieniądze?
Jakie kroki zostały podjęte w celu wyegzekwowania należności?
3. Czy Miasto dało wsparcie finansowe organizatorom firmie "Prymat" na organizację koncertu Love Message?
w jakiej kwocie?
w jakim innym zakresie?
jaka była frekwencja w poszczególnych dniach koncertu?
4. Czy firma "Prymat" na przestrzeni 2015-14 czerwiec 2018 współpracowała z Miastem pod kontem innym niż dzierżawa obiektu przy Plaży Miejskiej "Hangloose caffe" i organizacja festiwalu Love Message. Jeśli takje to jakie to były umowy?

Treść odpowiedzi:
DOC, 27.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.183.2018 Wniosek - czynsz za najem lokalu restauracji
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-21 09:26:40
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2018-06-14
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Daniel Rudszewski
Data modyfikacji: 2018-06-28 13:59:23