UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.181.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba ludności w mieście

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu: 2018-06-11

Data odpowiedzi: 2018-06-18

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o bezpłatne udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- ogólną (pobyt stały + tymczasowy) liczbę ludności w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy
na dzień 31 grudzień 2017 roku,
- liczbę ludności w mieście w rozbiciu na poszczególne ulice.
Powyższa prośba ma na celu ustalenie jak najdokładniejszej wartości populacji zamieszkującej w wybranych strefach miasta i gminy. Dane będą wykorzystane do analizy potencjału inwestycyjnego regionu.
Treść odpowiedzi:
DOC, 750,14 KB metryczka
PDF, 213,60 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.181.2018 Wniosek - liczba ludności w mieście
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-06-15 14:40:52
Wytworzył: Beata Albert-Zalewska
Data wytworzenia: 2018-06-15
Odpowiedzialny: Beata Albert-Zalewska
Ostatnio modyfikował: Barbara Jeziorska
Data modyfikacji: 2018-06-18 12:51:21