• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: L/959/18
Data podjęcia: 27-06-2018
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-06-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Dodaj skrzydeł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.02 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn”.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 53,41 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: L/959/18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Dodaj skrzydeł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.02 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn”.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-06-15 14:33:46
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2018-06-15
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-07-05 08:49:44