UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.180.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - remont Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-06-08

Data odpowiedzi: 2018-06-13

Treść wniosku:
W związku z powzięciem informacji o planowanej inwestycji polegającej na modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Olsztynie nr 20 proszę o udzielenie informacji i przesłanie dokumentacji dotyczącej planowanej inwestycji w tym planów modernizacji, uzyskanych zgód i pozwoleń (w tym min. z PSP, Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego i innych), opinii organów nadzorujących proces pedagogiczny w kontekście planowanych zmian.
Treść odpowiedzi:
Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 08.06.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej na temat inwestycji polegającej na modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Olsztynie informuję, że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada odpowiednich dokumentów w tej sprawie. Środki finansowe na wykonanie ww. zadania zostały przekazane do Przedszkola Miejskiego nr 20, które je realizuje. Proszę zatem zwrócić się do przedszkola o udostępnienie informacji w podanym zakresie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.180.2018 Wniosek - remont Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-06-15 14:16:00
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-06-15
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-06-15 14:34:41