UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.179.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad j. Krzywym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-06-08

Data odpowiedzi: 2018-06-12

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Dziennik budowy.
2. Dokumentacja projektowa wykonawcza.
3. Dokumentacja projektowa powykonawcza.
Dokumentacja dotyczy budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie.
Treść odpowiedzi:
Interesant osobiście zapoznał się z dokumentacją dot. inwestycji w siedzibie Urzędu.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.179.2018 Wniosek - dokumentacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad j. Krzywym
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-06-15 13:43:14
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-06-15
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-06-15 13:51:11