UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.178.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt badawczy (badanie ankietowe)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-06-08

Data odpowiedzi: 2018-06-15

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej funkcjonowania społecznych rad i komisji w Państwa mieście.
Realizujemy projekt badawczy, którego elementem jest badanie ankietowe skierowane do członków rad i komisji funkcjonujących w miastach na prawach powiatu. Interesują nas następujące podmioty:
1. Rada działalności pożytku publicznego.
2. Rada młodzieżowa.
3. Rada seniorów.
4. Rada ds. osób niepełnosprawnych.
5. Rada sportu.
6. Powiatowa rada rynku pracy.
7. Komisja bezpieczeństwa i porządku.
8. Komisja urbanistyczno-architektoniczna.
Prosimy o udostępnienie następujących informacji:
- które z powyższych podmiotów funkcjonują w Państwa mieście?
- ilu członków liczą poszczególne rady i komisje?
- w jaki sposób można się skontaktować z członkami tych podmiotów (dane kontaktowe do przewodniczących lub do urzędników obsługujących te rady i komisje)?

Wszystkie dane uzyskane w ramach badania są poufne i służyć będą wyłącznie do celów zbiorczych opracowań.
Ze względu na duże znaczenie wspomnianego badania dla prac naukowych, będziemy wdzięczni za przychylność i możliwie szybkie udostępnienie powyższych informacji.
Treść odpowiedzi:
PDF, 390,48 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.178.2018 Wniosek - projekt badawczy (badanie ankietowe)
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-06-15 13:23:28
Wytworzył: Monika Michalewicz
Data wytworzenia: 2018-06-15
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-06-18 12:44:59