• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.174.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - usługi transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-06-01

Data odpowiedzi: 2018-06-13

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:
1. Czy w Państwa mieście realizowane jest zadanie polegające na świadczeniu usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych ?
-jeśli tak:
1) Jak wygląda proces planowania przejazdów osób niepełnosprawnych?
2) Jakie osoby uprawnione są do skorzystania z usługi?
3) Ile pojazdów wykorzystywanych jest do realizacji zadania?
4) Ile osób korzysta z oferowanej usługi?
5) Czy korzystacie Państwo z oprogramowania ułatwiającego organizację przejazdów osób niepełnosprawnych? Jakie to oprogramowanie oraz jaki jest jego miesięczny/roczny koszt użytkowania? Czy użytkowane oprogramowanie spełnia wszystkie Państwa oczekiwania?

-jeśli nie:
1) Czy planujecie Państwo w przyszłości świadczyć w swoim mieście usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak - czy zamierzacie Państwo wówczas korzystać z dedykowanego oprogramowania ułatwiającego realizację zadania?


Treść odpowiedzi:
PDF, 465,26 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.174.2018 Wniosek - usługi transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-06 08:25:03
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-06-01
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-06-14 09:29:49