UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.173.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - postepowanie w sprawie wydania decyzji budowlanej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-06-04

Data odpowiedzi: 2018-06-08

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Czy dla działek 128/1 obręb 63 oraz 53/3 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub wydania decyzji pozwolenia na budowę.

Treść odpowiedzi:
DOC, 204 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.173.2018 Wniosek - postepowanie w sprawie wydania decyzji budowlanej
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-05 14:59:32
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-06-04
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-06-11 15:22:25