• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro ds. Podatku VAT (VAT)


Kierujący komórką: Czesław Kalinowski

Tel.: 89 527-31-11, wew. 261

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 304

E-mail: biurovat@olsztyn.eu

Do zakresu działania Biura ds. Podatku VAT należy:


1) elektroniczna centralizacja danych zawartych  w  cząstkowych  deklaracjach VAT oraz  cząstkowych  jednolitych  plikach kontrolnych sporządzanych przez poszczególne jednostki organizacyjne dla celów rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn,
2) ustalanie ostatecznego wyniku podatkowego VAT Gminy Olsztyn na podstawie zebranych danych,
3) składanie terminowo deklaracji VAT, JPK oraz innych informacji i dokumentów w zakresie rozliczeń VAT Gminy Olsztyn właściwym organom podatkowym,
4) aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych VAT, prowadzenie rozrachunków z Urzędem Skarbowym oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Olsztyn, w zakresie podatku od towarów i usług,
5) współpraca  z  właściwym  Urzędem  Skarbowym  w  sprawach  dotyczących  numeru  identyfikacji podatkowej (NIP) dla Urzędu i Gminy,
6) występowanie do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych,
7) prowadzenie czynności kontrolnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Olsztyn w zakresie rozliczeń VAT.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro ds. Podatku VAT (VAT)
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-04 08:54:11
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2018-06-01
Odpowiedzialny: Czesław Kalinowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-07-06 08:14:26