UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.172.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - usunięcie drzew na działce przy ul. Reymonta/Limanowskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-05-29

Data odpowiedzi: 2018-06-07

Treść wniosku:
Odnosząc się do pisma znak : OK.1431.165.2018 proszę o podanie informacji:
1. Jakie gatunki drzew zostały usunięte z nieruchomości znajdującej się na działce przy ul. Reymonta/Limanowskiego (Obr. 17 nr 108/4) w 2017 r.?
2. Czy przed usunięciem drzew została przeprowadzona inwentaryzacja?
3. Udostępnienie ewentualnej inwentaryzacji.
4. Wskazanie jakie dokładnie przesłanki zostały spełnione, że zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody uznano, iż usunięte drzewa nie były objęte ochroną.
5. W jaki sposób zostały dokonane ustalenia kwalifikujące, że usunięte w 2017 r. drzewa nie były objęte ochroną?
6. W jaki sposób informacja o usunięciu drzew w 2017 r. trafiła do wiadomości Urzędu Miasta Olsztyna?
7. Czy zostały przeprowadzone oględziny6 miejsca wycinki drzew i czy wykonana została dokumentacja fotograficzna?
Wnoszę o udzielenie wnioskowanej informacji publicznej pocztą elektroniczną na adres:

Treść odpowiedzi:
PDF, 79,28 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.172.2018 Wniosek - usunięcie drzew na działce przy ul. Reymonta/Limanowskiego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-01 09:26:40
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-05-29
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-06-21 08:56:28