UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.171.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa sieci wodociągowej ul. Bukowskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-05-29

Data odpowiedzi: 2018-07-27

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:
1) wskazanie dokumentów, kwalifikujących ten konkretny obszar (obręb 160, w okolicy działek nr 2/149, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153, 2/154) do objęcia zadaniem budżetowym w ramach "Uzbrojenia rejonu Kortowo Sady",
2) jaki uzasadniony interes ekonomiczny, zadecydował o tym, że ze środków własnych budżetu miasta, a w części również ze środków unijnych, nastąpiło kompleksowe wybudowanie drogi wraz z oświetleniem do 6 niezabudowanych nieruchomości gruntowych?
3) czy względem właścicieli działek zlokalizowanych w Olsztynie, obręb 160, działki nr 2/149, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153, 2/154 w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej i ciągu komunikacyjnego, została nałożona opłata adiacencka, z uwagi na wzrost wartości nieruchomości po "uzbrojeniu" terenu ?


Treść odpowiedzi:
DOC, 69.5 KB metryczka
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.171.2018 Wniosek - budowa sieci wodociągowej ul. Bukowskiego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-06-01 08:45:02
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-05-29
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Suter-Ostrowska
Data modyfikacji: 2018-08-01 14:10:17