UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.170.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie protokołu postepowania na zakup taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-05-21

Data odpowiedzi: 2018-06-01

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie kopii protokołu Postępowania znak: ZP.271.1.73.2017.d wraz z załącznikami niebędącymi tajemnicą przedsiębiorstwa.
Wnoszę o niezwłoczne przekazanie skanów ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres:

Treść odpowiedzi:
PDF, 202,61 KB metryczka
PDF, 2,99 MB metryczka
PDF, 179,58 KB metryczka
PDF, 14,66 MB metryczka
PDF, 179,51 KB metryczka
PDF, 1,74 MB metryczka
PDF, 546,27 KB metryczka
PDF, 396,28 KB metryczka
PDF, 226,64 KB metryczka
PDF, 238,92 KB metryczka
PDF, 1,85 MB metryczka
PDF, 878,65 KB metryczka
PDF, 193,80 KB metryczka
PDF, 1,53 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.170.2018 Wniosek - udostępnienie protokołu postepowania na zakup taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-30 11:02:46
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-05-21
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2018-06-01 12:56:48