UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Administracyjno-Gospodarczy


Kierujący komórką: Wojciech Goljat

Tel.: 89 527-55-27

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 08

E-mail: administracja@olsztyn.eu

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno – Gospodarczego należy:
1) administrowanie budynkami, lokalami i nieruchomościami Urzędu,
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i obsługą Urzędu,
3) zabezpieczenie prac technicznych związanych z wyborami i referendami,
4) gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu,
5) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu,
6) realizowanie zadań związanych z ochroną i kompleksowym zabezpieczeniem administracyjnym obiektów i terenów,
7) prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie,
8) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,

9) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego umieszczania tablic urzędowych, tablic z godłem RP oraz tablic informacyjnych w siedzibach Urzędu,
10) prowadzenie Centralnej Kartoteki Kontrahentów.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-30 08:29:39
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2018-05-30
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-02-24 08:39:10