UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.167.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zagospodarowanie terenu działki przy ul. Wilamowskiego 14

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-05-25

Data odpowiedzi: 2018-05-30

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kopia PZT i opisu technicznego projektu budowy domu na dz. 324, obr. 112, adres: Wilamowskiego 14 (w zakresie zagospodarowania terenu działki).

Treść odpowiedzi:
W dniu 30.05.2018 Wnioskodawca otrzymał kopię planu zagospodarowania terenu oraz opisu technicznego .
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.167.2018 Wniosek - zagospodarowanie terenu działki przy ul. Wilamowskiego 14
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-28 14:54:55
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-05-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-05-30 16:03:55