UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.166.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wgląd do protokołu postępowania na zakup taboru tramwajowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-05-25

Data odpowiedzi: 2018-06-01

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie protokołu Postępowania wraz z załącznikami w zakresie korespondencji, prowadzonej między Zamawiającym a Wykonawcami po terminie składania ofert, w szczególności wezwań Zamawiającego do wyjaśnienia lub uzupełnienia ofert oraz odpowiedzi Wykonawców na wezwania. ( Sprawa znak: ZP.271.1.73.2017.d)
Wnioskowaną dokumentacje proszę przesłać na adres:
Treść odpowiedzi:
PDF, 233,36 KB metryczka
PDF, 2,99 MB metryczka
PDF, 179,58 KB metryczka
PDF, 396,28 KB metryczka
PDF, 226,64 KB metryczka
PDF, 546,27 KB metryczka
PDF, 1,74 MB metryczka
PDF, 14,66 MB metryczka
PDF, 179,51 KB metryczka
PDF, 1,53 MB metryczka
PDF, 193,80 KB metryczka
PDF, 238,92 KB metryczka
PDF, 1,85 MB metryczka
PDF, 878,65 KB metryczka
PDF, 323,90 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.166.2018 Wniosek - wgląd do protokołu postępowania na zakup taboru tramwajowego
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-28 14:21:11
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-05-25
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2018-06-01 12:57:51