• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.165.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - usunięcie drzew bez zezwoleń ul. Limanowskiego, Reymonta, Karłowicza

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-05-24

Data odpowiedzi: 2018-05-28

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym nieruchomości: działki nr 108/2 obręb ewidencyjny "Olsztyn 17" położonej w gminie Olsztyn, pomiędzy ulicami Limanowskiego, Reymonta i Karłowicza w Olsztynie:
1. Czy z ww. nieruchomości zostały w ciągu ostatnich 2 lat usunięte drzewa lub krzewy bez stosownych zezwoleń lub zawiadomień?
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1 wnoszę o wskazanie jakie środki zostały zastosowanie wobec sprawcy ewentualnych naruszeń oraz podanie wysokości naliczonej kary pieniężnej za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia.
Wnoszę o udzielenie wnioskowanej informacji publicznej pocztą elektroniczną na adres:

Treść odpowiedzi:
PDF, 104,92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.165.2018 Wniosek - usunięcie drzew bez zezwoleń ul. Limanowskiego, Reymonta, Karłowicza
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-28 07:58:53
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-05-24
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-06-21 08:59:05