UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.164.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - naliczanie/aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-05-21

Data odpowiedzi: 2018-05-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2016.0.1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Dotyczy naliczania/aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
1. W jaki sposób Urząd nalicza opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osobie, nabywającej nieruchomość od „repatrianta”, który w akcie notarialnym oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste miał ustaloną opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, która została zaliczona za wartości mienia pozostawionego poza granicami kraju i z tego tytułu nie wnosił opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Treść odpowiedzi:
DOC, 84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.164.2018 Wniosek - naliczanie/aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-05-25 11:38:19
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-05-25
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2018-05-29 10:46:16