UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.161.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zapotrzebowanie Olsztyna w ciepło

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
MPEC

Data wpływu: 2018-05-16

Data odpowiedzi: 2018-05-23

Treść wniosku:
Szanowna Pani Prezydencie, W związku z ogłoszeniem przez Michelin, iż do końca 2019 roku Erbud przebuduje istniejącą Elektrociepłownię Michelin Polska w Olsztynie, w jej miejsce powstanie kotłownia na gaz o mocy termicznej 42 MW i wydajności pary 55t/h" za 38,2 min zł netto, proszę o informacje na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy prawo prasowe?
1. Czy złożył Pan zapytanie do Michelin Polska w Olsztynie o możliwość zaopatrzenia w ciepło Olsztyna z nowej EC?
2. Czy zamierza Pan złożyć takie zapytanie?
3. Jeśli nie, to dlaczego?
Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na Pana pytania zadane w piśmie z dnia 16.05.2018 roku, związane z inwestycją przebudowy elektrociepłowni Michelin Polska w Olsztynie, informuję, że prowadzimy stały dialog z Zarządem Fabryki Opon Michelin Polska SA, również w sprawie zapewnienia dostaw ciepła do Miasta. W ramach cyklicznych spotkań, jestem na bieżąco informowany o działaniach podejmowanych przez Koncern, będących jednocześnie konsekwencją przyjętej w 2010 roku strategii, której celem jest dostosowanie fabrycznych źródeł energii do potrzeb związanych wyłącznie z produkcją opon a jednocześnie do nowych, bardzo restrykcyjnych norm emisji. Ostatnio stanowisko to potwierdził Prezes Zarządu Michelin Polska SA w rozmowie z Gazetą Olsztyńską z dnia 27.04. br. Odpowiadając więc na Pana pytania, zgodnie z powyższym, informuję:
1. Nie złożyłem zapytania do Michelin Polska w Olsztynie o możliwość zaopatrzenia w ciepło z nowej EC, ponieważ Michelin Polska SA w dniu 15.09.2017 jednoznacznie wypowiedział Umowę Wieloletnią na dostarczanie ciepła, realizując konsekwentnie przyjętą przed laty strategię.
Ponadto, obecnie zamówiona przez MPEC moc w fabryce wynosi 100 MW, co znacząco przewyższa moc budowanego kotła gazowego o mocy 42 MW.
2. Nie ma uzasadnienia do złożenia takiego zapytania.
3. Zapytanie takie, świadczyłoby o wysokim poziomie nieodpowiedzialności i braku komunikacji z partnerem, z którym Miasto od wielu lat prowadzi, w duchu wzajemnego poszanowania, bardzo konstruktywny dialog.
Pragnę zauważyć, że Michelin już dwukrotnie przychylił się do wniosku Miasta o przesunięcie terminu zaprzestania dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej celem umożliwienia przygotowania i zrealizowania przez Miasto własnych inwestycji pokrywających wynikający z decyzji Koncernu deficyt.
Zapewniam Pana, że podejmowane są wszelkie możliwe działania mające na celu zagwarantowanie mieszkańcom Olsztyna bezpieczeństwa i komfortu dostaw ciepła w perspektywie kolejnych, co najmniej 30 lat.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.161.2018 Wniosek - zaopatrzenie w ciepło Olsztyna
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-05-22 08:44:22
Wytworzył: Konrad Nowak
Data wytworzenia: 2018-05-22
Odpowiedzialny: Konrad Nowak
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-06-15 14:13:24