• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVIII/947/18
Data podjęcia: 30-05-2018
Data opublikowania: 15-06-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 2737
Data wejścia w życie: 30-06-2018
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/642/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Ewentualne adnotacje: wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 14 lipca 2018 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVIII/947/18 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/642/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-05-21 14:32:30
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-05-21
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-06-18 10:20:11