UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVIII/946/18
Data podjęcia: 30-05-2018
Data opublikowania: 15-06-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 2736
Data wejścia w życie: 30-06-2018
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/641/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje: wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVIII/946/18 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/641/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-05-21 14:18:11
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-05-21
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-06-18 10:17:23