• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.156.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-05-11

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Proszę o przesłanie sprawozdania Prezydenta Miasta Olsztyna z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok, jaki gmina musi złożyć do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.156.2018 Wniosek - sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r.
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-15 08:13:20
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2018-05-15
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2018-05-15 08:17:21