UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.155.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - organizacja zajęć w SP 30

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-05-10

Data odpowiedzi: 2018-05-22

Treść wniosku:
Proszę o odpowiedź odnoszącą się do poniższych podpunktów tj:
1. W jaki sposób dokonano podziału w pozostałych szkołach podstawowych nr 2, 33 i 34 tj.:
a) jak wygląda struktura w poszczególnych budynkach ?
b) jakimi argumentami kierowano się przy podjęciu decyzji, które oddziały mają realizować obowiązek szkolny w danym budynku ?

2. Dlaczego w przypadku SP 30 Urząd Miasta nie zastosował art. 95 i nie utworzył filii szkoły, tym bardziej, że najbardziej liczebnymi oddziałami są właśnie obecne klasy III i IV stanowiące niemal połowę szkoły (23 na 49 oddziałów)?

3. Dlaczego Urząd Miasta jako organ nadrzędny przychylił się do decyzji dyrektora szkoły (pismo znak: 4421.4.6.2018 z dnia 24.04.2018 pkt 2), mając pełną wiedzę odnośnie trudnej sytuacji w szkole nr 30, a co za tym idzie, nie zostały podjęte decyzje w tym samym czasie co w przypadku innych szkół podstawowych (Uchwała XXXIV/557/17)? Kto w tej sytuacji powinien ponieść konsekwencje służbowe: Dyrektor Szkoły czy Urząd Miasta?

4. Dlaczego nie zostały wprowadzone zmiany zgodnie z planem organizacji SP nr 30, załączonym do odpowiedzi z dnia 19.04.2018, który zakłada wyłączenie ulic Złotej i Srebrnej w roku 2017/2018 oraz ul. Boenigka 2018/2019?

5. W ramach jakich aktów normatywnych bądź wykonawczych Urząd Miasta zamierza wprowadzić zmianę organizacji zajęć w SP nr 30 w dwóch budynkach ?

6. Czy zaakceptowane rozwiązanie jest zgodne z art. 206 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe?

Treść odpowiedzi:
DOC, 104.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.155.2018 Wniosek - organizacja zajęć w SP 30
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-14 08:57:53
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-05-14
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-05-23 08:08:15