UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.153.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obciążenie budżetu miasta w latach 2007-2017 z tyt. inwestycji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2018-05-08

Data odpowiedzi: 2018-05-22

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) obciążenie budżetu miasta w latach 2007-2017 z tyt. inwestycji (z jakich źródeł były finansowane),
2) branżowe zestawienie wartości inwestycji w latach 2007-2017 (jakie branże i jakie nakłady były poniesione na każdą z nich).

Treść odpowiedzi:
DOC, 232 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.153.2018 Wniosek - obciążenie budżetu miasta w latach 2007-2017 z tyt. inewstycji
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-10 13:35:44
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-05-10
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Aneta Arcipowska
Data modyfikacji: 2018-05-22 09:35:58