UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.148.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - realizacja budowy infrastruktury technicznej dróg i przejść pieszych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-05-04

Data odpowiedzi: 2018-07-03

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Proszę o udostępnienie informacji wraz z kopią dokumentów źródłowych, związanych z realizacją budowy infrastruktury technicznej (budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg i przejść pieszych, oświetlenia i odwodnienia ulic) dla terenu stanowiącego ciąg komunikacyjny w Olsztynie, obręb 160, działki nr 2/8, 2/60, 2/62 i 43. Kto zlecił wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla wskazanego przedsięwzięcia?
Interesuje mnie przede wszystkim zagadnienie, kiedy, w jakich okolicznościach, na podstawie jakich dokumentów/wniosków i przez kogo, w/w działanie (projekt wraz z wykonaniem) zostało sfinansowane oraz ile finalnie kosztowało.

Wnioskowaną informację proszę przesłać na adres e-poczty elektronicznej:
Korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę ePUAP:

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
DOC, 85.5 KB metryczka
DOC, 117 KB metryczka
PDF, 453,90 KB metryczka
PDF, 131,93 KB metryczka
PDF, 68,13 KB metryczka
PDF, 48,12 KB metryczka
PDF, 389,12 KB metryczka
PDF, 25,28 KB metryczka
PDF, 451,48 KB metryczka
PDF, 311,60 KB metryczka
PDF, 321,07 KB metryczka
PDF, 1 002,88 KB metryczka
PDF, 106,49 KB metryczka
PDF, 503,53 KB metryczka
PDF, 2,37 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.148.2018 Wniosek - realizacja budowy infrastruktury technicznej dróg i przejść pieszych
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-10 13:14:58
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-05-10
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Pisarska
Data modyfikacji: 2018-07-03 16:14:23