• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.148.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - realizacja budowy infrastruktury technicznej dróg i przejść pieszych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-05-04

Data odpowiedzi: 2018-05-17

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Proszę o udostępnienie informacji wraz z kopią dokumentów źródłowych, związanych z realizacją budowy infrastruktury technicznej (budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg i przejść pieszych, oświetlenia i odwodnienia ulic) dla terenu stanowiącego ciąg komunikacyjny w Olsztynie, obręb 160, działki nr 2/8, 2/60, 2/62 i 43. Kto zlecił wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla wskazanego przedsięwzięcia?
Interesuje mnie przede wszystkim zagadnienie, kiedy, w jakich okolicznościach, na podstawie jakich dokumentów/wniosków i przez kogo, w/w działanie (projekt wraz z wykonaniem) zostało sfinansowane oraz ile finalnie kosztowało.

Wnioskowaną informację proszę przesłać na adres e-poczty elektronicznej:
Korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę ePUAP:

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.148.2018 Wniosek - realizacja budowy infrastruktury technicznej dróg i przejść pieszych
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-10 13:14:58
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2018-05-10
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Anna Pisarska
Data modyfikacji: 2018-05-17 15:20:08