UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.151.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - rozdysponowanie dodatkowych 27 mln zł. z budżetu miasta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Prezydenta Miasta

Data wpływu: 2018-05-08

Data odpowiedzi: 2018-05-22

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
 Na oficjalnej stronie UM pojawiła się informacja, iż po rozliczeniu ubiegłorocznego planu finansowego jest szansa rozdysponować na bieżący rok ok. 27 mln złotych. Prezydent poinformował również, że dzięki tym pieniądzom będzie można zrealizować przynajmniej część postulatów, jakie przy planowaniu tegorocznego budżetu składali mieszkańcy. Ponieważ jest to bardzo istotna kwestia dla mieszkańców miasta, szczególnie w kwestii realizacji ich potrzeb proszę o udzielenie następujących informacji:
1. Datę powstania raportu (lub innego dokumentu) informującego o możliwości rozdysponowania na bieżący rok ok. 27 mln złotych
2. Źródła nadwyżki finansowej z wyszczególnieniem jej składowych (w tym zaniechanie inwestycji, mniejszy koszt wykonanych inwestycji, zwrot poniesionych kosztów, itd.)
3. Listę zgłoszonych jakie przy planowaniu tegorocznego budżetu składali mieszkańcy, z informacją kiedy zostały zgłoszone, przez kogo oraz treść postulatów.
4. Kryterium wyboru zgłaszanych przez mieszkańców postulatów.
5. Kto dokonał wyboru zgłaszanych przez mieszkańców postulatów?
6. Protokół lub protokoły albo inne dokumenty z posiedzeń lub innych form narad, w trakcie których ustalono kryteria wyboru i dokonano wyboru zgłaszanych przez mieszkańców postulatów.
7. Plan wydatkowania w/w 27 mln. złotych.


Treść odpowiedzi:
DOC, 93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.151.2018 Wniosek - rozdysponowanie dodatkowych 27 mln zł. z budżetu miasta
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-10 09:05:55
Wytworzył: Bogusław Żmijewski
Data wytworzenia: 2018-05-10
Odpowiedzialny: Bogusław Żmijewski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-06-28 11:22:08