UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.149.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - opinia nt. powołania na stanowisko wicedyrektora ZSO 3 w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-05-09

Data odpowiedzi: 2018-05-09

Treść wniosku:
Działając w imieniu własnym zwracam się w wnioskiem o  wydanie odpisów następujących dokumentów :
1.  wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 3 w Olsztynie Pani Jadwigi Baczewskiej skierowany do Prezydenta Miasta Olsztyna o wydanie opinii w przedmiocie powołania na stanowisko wicedyrektora w/w Zespołu Pani Agnieszki Baczewskiej ,
2. stanowiska/ opinii Prezydenta Olsztyna  w sprawie powołania Pani Agnieszki Baczewskiej na stanowisko wicedyrektora w/w Zespołu,
3.  opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie  likwidacji Liceum numer IX wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 3 w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
PDF, 481,76 KB metryczka
PDF, 11,57 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.149.2018 Wniosek - opinia nt. powołania na stanowisko wicedyrektora ZSO 3 w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-09 14:42:52
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2018-05-09
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-05-14 11:32:20