UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.142.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - działania w ramach polityki zdrowotnej w 2017 r.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-04-30

Data odpowiedzi: 2018-05-10

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) Jakie działania były podjęte przez Urząd Miasta w ramach polityki zdrowotnej w roku 2017? Proszę o wymienienie celu i kwoty.
2) W jaki sposób (szczegółowy wykaz działań) realizowane były programy zdrowotne w 2017 roku na terenie miasta?
3) Jakie mierzalne korzyści przyniosła realizacja tych programów zdrowotnych? (np. liczba uczestników, wykrywalność chorób, liczba zrealizowanych dodatkowych świadczeń)  
4) Ile wyniósł koszt realizacji programów zdrowotnych w latach 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 oraz 2011?
Proszę o przekazanie informacji po przez przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres

Treść odpowiedzi:
DOC, 139.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.142.2018 Wniosek - działania w ramach polityki zdrowotnej w 2017 r.
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-02 14:16:06
Wytworzył: Monika Michalewicz
Data wytworzenia: 2018-05-02
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2018-05-14 15:48:08