UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.140.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wysokość kwot dotacji dla szkół policealnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-04-30

Data odpowiedzi: 2018-05-08

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. proszę o udzielenie informacji dotyczącej wysokości kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa dla szkół policealnych, szkół policealnych medycznych, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz gimnazjów dla dorosłych, wpisanych do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez Urząd Miasta Olsztyna.
    Proszę o udzielenie informacji dotyczącej policealnych szkół, liceów ogólnokształcących oraz Szkoły Podstawowej dla dorosłych - Szkół niepublicznych z uprawnieniami Szkoły Publicznej (art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) za miesiąc: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2017 r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.140.2018 Wniosek - wysokość kwot dotacji dla szkół policealnych
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-02 13:40:13
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-05-02
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-05-08 11:57:45