UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.139.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - opłata reklamowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-04-26

Data odpowiedzi: 2018-05-07

Treść wniosku:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Czy gmina rozważa, choćby w odległej perspektywie czasu, wprowadzenie opłaty reklamowej, uregulowanej w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
2. Jeśli „Tak”, to w jakiej perspektywie czasu:
3. Czy gmina podjęła działania (choćby koncepcyjne, analityczne, konsultacje z ekspertami) dotyczące wprowadzenia opłaty reklamowej?
4. Czy podjęto uchwałę o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń?
5. Czy podjęto uchwałę rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
6. Czy podjęto uchwałę rady gminy w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej
od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych?

Byłbym również wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na poniższe trzy pytania (zadane na zasadach z Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
7. Czy wprowadzenie opłaty reklamowej pomogłoby uporządkować krajobraz w gminie?
8. Czy przy okazji wprowadzenia opłaty reklamowej gmina:
9. Czy tryb wprowadzania i przepisy dotyczące opłaty reklamowej są:

Odpowiedź proszę przekazać na zwrotny adres e-mail
Treść odpowiedzi:
DOC, 204 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.139.2018 Wniosek - opłata reklamowa
Wprowadził do BIP: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data udostępnienia: 2018-05-02 13:26:43
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-05-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-05-10 09:26:30