UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.138.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - ul. Linki 5 i 1-go Maja 11 (zabytki)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-04-26

Data odpowiedzi: 2018-05-08

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej czy:
(i) nieruchomość położona przy ul. Bogumiła Linki 5 w Olsztynie oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 14 z obrębu 71 Olsztyn oraz
(ii) nieruchomość położona przy ul. 1-go maja 11 w Olsztynie oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 12 z obrębu 71 Olsztyn, lub
(iii) znajdujące się na nich obiekty są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub znajdują się one na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków?
Treść odpowiedzi:
DOC, 96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.138.2018 Wniosek - ul. Linki 5 i 1-go Maja 11 (zabytki)
Wprowadził do BIP: Sabina Urbanowicz
Data udostępnienia: 2018-04-27 12:45:41
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-04-27
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Leszek Wawrykiewicz
Data modyfikacji: 2018-05-22 12:20:36