UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.135.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udziały w spółkach (sport)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2018-04-25

Data odpowiedzi: 2018-04-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1) czy posiadają Państwo udziały w spółkach prawa handlowego działających w sferze sportu?
2) Jeśli tak to proszę o podanie nazwy spółki i procenta udziałów.
Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej – email skierowany do Urzędu Miasta Olsztyna w dniu 25.04.2018r., uprzejmie informuję :
Ad.1) Gmina Olsztyn posiada akcje w spółce akcyjnej działającej w dziedzinie sportu.
Ad.2) Gmina Olsztyn posiada 5000 akcji o wartości nominalnej 100 złotych każda, co stanowi 35,97% ogółu akcji w spółce Stomil Olsztyn S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 69 A.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.135.2018 Wniosek -udziały w spółkach (sport)
Wprowadził do BIP: Sabina Urbanowicz
Data udostępnienia: 2018-04-26 15:14:16
Wytworzył: Wiesława Jakimczuk
Data wytworzenia: 2018-04-26
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-05-22 11:16:51