• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.134.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - OBO - projekt osiedlowy nr 68

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-04-24

Data odpowiedzi:

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 1764 z 2017r., poz. 933) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej realizacji Projektu osiedlowego nr 68. Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kanta do Mroza na odcinku 175 mb jako kontynuacja wniosku realizowanego w 2015 r w ramach OBO:
1. Proszę o wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
2. Proszę o przesłanie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
3. Czy dla w/w projektu uzyskano pozwolenie na budowę czy jego wykonanie będzie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę dla zrealizowanego już odcinka?
4. Czy przeprowadzono już procedurę przetargową dla realizacji zadania inwestycyjnego?
5. Czy ciąg pieszo-rowerowy będzie realizowany wraz z oświetleniem?
6. Czy w ramach realizacji inwestycji planowane jest połączenie ścieżki z wybudowaną „siłownią pod chmurką”? Nadmieniam, że projekt nr 68 wygrał jako projekt osiedlowy w OBO w 2017 r.
Treść odpowiedzi:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.134.2018 Wniosek - OBO - projekt osiedlowy nr 68
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-25 15:37:38
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-05-17 13:24:42