UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.133.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - miejsca parkingowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielna stanowisko ds. Monitorowania Spółek Miejskich

Data wpływu: 2018-04-23

Data odpowiedzi: 2018-04-26

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej. Szczegółowy tryb udzielania informacji publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198). W związku z powyższym, uprzejmie wnoszę o udostępnienie danych dotyczących liczby dostępnych miejsc parkingowych w zaznaczonym obszarze Śródmieścia Olsztyna.
Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.133.2018 Wniosek - miejsca parkingowe
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-25 14:15:26
Wytworzył: Wiesława Jakimczuk
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2018-05-10 14:22:24