UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.132.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Gospodarki Odpadami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej

Data wpływu: 2018-04-23

Data odpowiedzi: 2018-05-08

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) o udzielenie następujących informacji:
1. Czy posiadają Państwo aktualny Program Ochrony Środowiska ?
2. Czÿ posiadają Państwo Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ?
3. Czy posiadają Państwo aktualny Plan Gospodarki Odpadami ?
Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej niniejszym informuję, że:

1. Gmina Olsztyn posiada Program Ochrony Środowiska, dokument jest aktualny i obowiązuje do 2020 roku
2. Gmina posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna na lata 2014 - 2020
3. Olsztyn nie posiada gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Zapisy dotyczące gospodarowania odpadami znajdują się w Planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.


 Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna (bip.olsztyn.eu), natomiast Plan gospodarki odpadami jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bip.warmia.mazury.pl)
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.132.2018 Wniosek - Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Gospodarki Odpadami
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-25 13:59:29
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2018-05-08 09:07:21