UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.131.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - REGON

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2018-04-23

Data odpowiedzi: 2018-05-04

Treść wniosku:
W związku z wykorzystaniem przez Państwa Urząd usługi sieciowej pozwalającej na dostęp do rejestru REGON od dnia 24 listopada 2017 roku, a także na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaki jest cel ogólny integracji Państwa Urzędu z usługą sieciową REGON?
W szczególności, przy realizacji jakich zadań publicznych, wykorzystywane są dane zgromadzone w rejestrze REGON. 2. Które komórki organizacyjne Państwa Urzędu korzystają z danych zgromadzonych w rejestrze REGON?
Dla każdej komórki proszę o podanie celu wykorzystania danych.
3. Jaki było całkowity początkowy koszt* integracji z usługą sieciową REGON, który poniósł Państwa Urząd?
4. Jaki jest całkowity koszt* miesięczny utrzymania rozwiązania pozwalającego na integrację z usługą sieciową REGON, który ponosi Państwa Urząd?
Treść odpowiedzi:
DOC, 85.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.131.2018 Wniosek - REGON
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-25 13:18:49
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2018-05-04 15:14:23