UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.130.2018

Nazwa sprawy: Wniosek-wysokość wynagrodzeń 2015-2018 Prezydenta, Zastepców, Sekretarza

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Finansów

Data wpływu: 2018-04-23

Data odpowiedzi: 2018-04-30

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
 -wysokość wynagrodzenia w latach: 2015, 2016, 2017 oraz 2018, oddzielnie dla każdego roku, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz dodatkowe wypłaty (np. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda, premia, dodatek specjalny, dodatek funkcyjny, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) imiennie w odniesieniu do:
- prezydenta miasta,
- poszczególnych wiceprezydentów,
- sekretarza,
Treść odpowiedzi:
PDF, 1,93 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.130.2018 Wniosek-wysokość wynagrodzeń 2015-2018 Prezydenta, Zastepców, Sekretarza
Wprowadził do BIP: Sabina Urbanowicz
Data udostępnienia: 2018-04-25 12:05:38
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Monika Sypko
Data modyfikacji: 2018-05-08 07:51:02