UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.129.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - Decyzja nr I o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-04-23

Data odpowiedzi: 2018-04-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- Decyzja nr I o warunkach zabudowy na działkach 120, 121 7/6 obr 110 w Olsztynie.
Treść odpowiedzi:
DOC, 469,64 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.129.2018 Wniosek - Decyzja nr I o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-25 10:36:12
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-04-27 12:36:05