UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.128.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - fundusz socjalny

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-04-20

Data odpowiedzi: 2018-04-25

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz 1764 ze zm). wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej funduszu socjalnego wspomagającego pracowników Urzędu Miasta Olsztyna poprzez wskazanie:
1) formy świadczeń socjalnych - tzw. system kafeteryjny (bony, zniżki itp.) czy tradycyjny (dofinansowania do organizowanych wydarzeń),
2) maksymalnej i minimalnej wysokości przyznawanych świadczeń.
Treść odpowiedzi:
DOC, 79 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.128.2018 Wniosek - fundusz socjalny
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-25 09:22:22
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-04-25
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data modyfikacji: 2018-05-08 08:30:00