UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.126.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - usunięcie odpadów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-04-17

Data odpowiedzi: 2018-04-30

Treść wniosku:
PDF, 49,93 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.126.2018 Wniosek - usunięcie odpadów
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-20 13:59:01
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-04-20
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-05-07 07:51:53