UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.125.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - odpady komunalne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-04-17

Data odpowiedzi: 2018-04-24

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie kosztów odbioru odpadów komunalnych w Państwa JST:
1. Koszt odbioru odpadów segregowanych na mieszkańca/nieruchomość (stawka miesięczna) w latach 2013-2018.
2. Koszt odbioru odpadów zmieszanych na mieszkańca/nieruchomość (stawka miesięczna) w latach 2013-2018.
3. W jaki sposób naliczana jest stawka za wywóz odpadów ?
4. Liczbę, nazwę i status prawny (podmiot prywatny czy publiczny) podmiotów startujących w kolejnych przetargach na usługi związane z wywozem śmieci w latach 2013-2018.
5. Liczbę gospodarstw domowych, z których odbierane były odpady komunalne (liczba punktów odbioru) w latach 2012-2018.
6. Ilość odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w latach 2012-2018 (jeśli to możliwe w podziale na zmieszane i zbierane selektywnie).
Treść odpowiedzi:
PDF, 298,83 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.125.2018 Wniosek - odpady komunalne
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-18 15:27:23
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-04-18
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-06-11 15:38:34