UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.123.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycja ul. Bukowskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-04-12

Data odpowiedzi: 2018-05-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie: 
realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, odwodnienia oraz budowy ciągu komunikacyjnego - chodnik wraz z drogą dojazdową do ul. Bukowskiego dla działek zlokalizowanych w Olsztynie, obręb 160, działki
nr 2/149, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153, 2/154.
Proszę o przekazanie wyczerpujących informacji wraz z kopią dokumentów źródłowych, zwłaszcza w kontekście źródeł finansowania w/w inwestycji.
Treść odpowiedzi:
ODT, 75,19 KB metryczka
ODT, 79,55 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.123.2018 Wniosek - inwestycja ul. Bukowskiego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-18 10:46:50
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-04-18
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Pisarska
Data modyfikacji: 2018-05-29 12:46:27