UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVII/924/18
Data podjęcia: 25-04-2018
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 25-04-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
Ewentualne adnotacje: Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem znak sprawy PN.4131.213.2018 stwierdza nieważność uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVII/924/18 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-04-16 14:10:19
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-04-16
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-06-02 11:56:31